• برای تولید پایدار گندم، کشت دانه روغنی کلزا ضروری است زیرا این دانه روغنی در تناوب کشت با گندم سبب تقویت خاک، کاهش آفات و بیماری ها، استفاده بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم می شود.

    کشت مداوم گندم در اراضی زراعی سبب کاهش توان رویشی اراضی و افت قابل توجه میزان تولید گندم می شود که برای جلوگیری از این روند باید محصول دیگری را در تناوب گندم برای کشت جایگزین در نظر داشت که بررسی های علمی نشان می دهد دانه روغنی کلزا بهترین نوع محصول در این زمینه است.n82923743-72354881

    با توجه به خشکسالی های پی در پی و کمبود آب در کشور براساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی باید به سمت کشت های استراتژیک با آب بری کم برویم. که یکی از این محصولات کشت دانه های روغنی یا کلزا است که فواید آن افزایش تولید، حفظ منابع آب و خاک که به صورت کلی افزایش بهره وری است.

    شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران با کاشت کلزا در مزارع گیو و حجت آباد نقش به سزایی در تولید این دانه های روغنی دارد.

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.