طرح های آتی

  • احداث ترمینال فرآوری پسته

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در حال حاضر دارای بیش از ۴۰۰ هکتار پسته می باشد.

در شرایط موجود ۱۲۵ هکتار از باغات شرکت مثمر بوده و نزدیک ترین واحد فرآوری و ضبط استاندارد پسته در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از این شرکت قرار دارد که در صورت عدم احداث ترمینال توسط شرکت مشکلات و مسائل بسیاری پیش خواهد آمد که برخی از آنها عبارتند از :

– عدم تحویل گیری بموقع مراکز فرآوری پسته به دلیل هم زمانی رسیدگی محصول در استانهای پسته خیز کشور

– بالا رفتن میزان آفلاتوکسین در محصول تولیدی به جهت انباشته شدن پسته سبز به مدت حدود ۱۰ ساعت در کامیون و تریلی

– اضافه شدن میزان پسته زرد و نامرغوب

– کاهش سود آوری فروش پسته در اثر افزایش پسته های نامرغوب

طرح مورد نظر از نوع طرحهای توسعه تکمیلی بوده و درحقیقت محصول تولید شده در باغات پسته که به صورت سبز و بسیارفساد پذیر می باشد با اجرای این طرح به صورت فرآوری و خشک شده تبدیل می گردد که دارای قابلیت ماندگاری و انبارداری طولانی دارا می باشد . با توجه به موارد فوق و ماهیت طرح که از نوع توسعه تکمیلی می باشد بحث اهداف و استراتژیهای کلان سرمایه گذاری ضروری به نظر نمی رسد .

 

 

اهداف طرح:

هدف از اجرای طرح احداث ترمینال فرآوری و ضبط پسته می باشد مجموعه انگیزه ها و محرکها که باعث شده  شرکت احداث ترمینال ضبط را در دستور کار خود قرار دهد عبارتند از :

۱- وجود ۵۰۰ هکتار باغات پسته در محل اجرای طرح که محصول سالانه این باغات به حدود ۲۶۰۰ تن پسته تر خواهد رسید .

۲- عدم وجود ترمینال فرآوری و ضبط استاندارد در شعاع ۲۰۰ کیلومتری باغات پسته

  • صرفه جویی در هزینه انتقال پسته تر به ترمینال های استاندارد در قاین و فیض آباد … که این صرفه جویی به میزان ۶۰۰ ریال جهت انتقال هر کیلوگرم پسته تر می باشد.

۴- حمایت دولت از انجام طرحهای احداث ترمینال فرآوری و ضبط استاندارد و اعطاء تسهیلات به چنین طرحهایی به منظور بالا بردن کیفیت پسته خشک تولیدی و به حداقل رساندن میزان آفلاتوکسین موجود در آنها

  • در صورت استفاده از ترمینال های فرآوری و ضبط متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی زمان مشخصی جهت تحویل پسته تر به اشخاص مذکور معین خواهد شد که عملیات برداشت اجباراً بایستی در محدوده معین شده انجام پذیرد و این امر باعث می شود تا عملیات برداشت از نظر فیزیولوژیکی در بهترین زمان انجام نپذیرد و کیفیت محصول تولیدی در اثر نارس بودن و یا رسیدگی بیش از حد کاهش یابد .

ملاحظات اقتصادی طرح:

الف ) کسب سود :

با اجرای طرح و احداث ترمینال ضبط پسته علاوه بر کاهش هزینه فرآوری و ضبط با بهبود کیفیت پسته قابل فروش علاوه بر بالا رفتن سود تولید هزینه انتقال از شرکت به ترمینالهای استاندارد در شهرستانهای قاین و فیض آباد به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ب ) تکمیل زنجیره تولید

همانطور که ذکر شد یکی از مهمترین علل تصمیم شرکت جهت انجام طرح ترمینال پسته تکمیل زنجیره تولید می باشد به این معنی که با اجرای این طرح محصول تولید شده در باغات پسته که به صورت سبز و بسیار فساد پذیر است به صورت فرآوری و خشک تبدیل شده می گردد که به جهت کاهش رطوبت از حدود ۹۰ درصد به ۷-۶ درصد قابلیت ماندگاری و انبارداری طولانی دارد و بدین وسیله زنجیره تولید تکمیل می گردد .

ج تکمیل زنجیره ارزش

با اجرای این طرح و اشتغال برخی از نیروهای کارشناس و تکنسین در این بخش تکمیل زنجیره ارزش نیز حاصل می شود .