گزارش تصویری از عملیات های زراعی و باغی در حال انجام واحدهای تحت پوشش
16 آوریل

گزارش تصویری از عملیات های زراعی و باغی در حال انجام واحدهای تحت پوشش

سم پاشی غلات در مزارع تحت پوشش بر علیه آفت سن
سم پاشی غلات در مزارع تحت پوشش بر علیه آفت سن
آغاز عملیات برداشت و جمع آوری یونجه در مزارع گیو، مختاران و نازدشت
آغاز عملیات برداشت و جمع آوری یونجه در مزارع گیو، حجت آباد و نازدشت
آغاز عملیات برداشت و جمع آوری یونجه در مزارع گیو، مختاران و نازدشت
آغاز عملیات برداشت و جمع آوری یونجه در مزارع گیو، حجت آباد و نازدشت
آغاز عملیات برداشت و جمع آوری یونجه در مزارع گیو، مختاران و نازدشت
آغاز عملیات برداشت و جمع آوری یونجه در مزارع گیو، حجت آباد و نازدشت
سم پاشی انگور باغ خالق آباد
سم پاشی انگور باغ خالق آباد جهت پیشگیری از سفیدک
آغاز برداشت خیار از گلخانه باغ خال آباد
آغاز برداشت خیار از گلخانه باغ خالق آباد
آغاز برداشت خیار از گلخانه باغ خال آباد
آغاز برداشت خیار از گلخانه باغ خالق آباد
سم پاشی باغات پسته در باغات بارور مزارع مختاران گیو و موسویه
سم پاشی باغات پسته در باغات بارور مزارع مختاران گیو و موسویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *