باغ خالق آباد در فاصله 5 کیلومتری غرب شهرستان بیرجند قرار دارد.

مساحت این واحد 20 هکتار است.

انگور، خیار گلخانه ای، نهال پسته، نهال انگور و گل های زینتی از تولیدات این واحد می باشد.