آیین تکریم و تجلیل از بازنشستگان شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران (پاییز۱۴۰۲)