آگهی مزایده فروش دام مازاد شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
8 ژانویه

آگهی مزایده فروش دام مازاد شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

    این شرکت در نظر دارد تعدادی از دام های مازاد (به شرح ذیل)خود را از طریق مزایده عمومی که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت اخذ و تحویل فرمهای مربوطه به دفتر شرکت واقع در بیرجند کیلومتر ۵ جاده بیرجند کرمان […]

آگهی مناقصه خرید کود حیوانی (نوبت دوم)
17 سپتامبر

آگهی مناقصه خرید کود حیوانی (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد نسبت به خرید مقدار حدود ۴۰۰۰ مترمکعب کود گاوی مرغوب اقدام نماید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از طریق این وب سایـــت و یا به آدرس بیرجند کیلومتر ۵ جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند. حداکثر مهلت و دریافت […]