برگزاری کارگاه آموزشی اصول تغذیه غلات در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
22 دسامبر

برگزاری کارگاه آموزشی اصول تغذیه غلات در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

  کارگاه آموزشی اصول تغذیه کشت  غلات در شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران از زیر مجموعه های  بنیاد مستضعفان برگزار شد.   این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان شرکت با جدیدترین اصول تغذیه در کشت غلات به صورت تئوری و عملی به مدت یک روز در محل مزارع گیو و مختاران […]