اهدای ۶۵۰ دست لباس گرم (کاپشن) در بین دانش آموزان مدارس محروم و کم برخوردار استان خراسان جنوبی توسط شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران