خط مشي كيفيت

شركت كشت و صنعت پيوند خاوران در زمينه كشاورزي و باغداري  فعاليت مي نمايد و اين شركت  به منظور شناسائي هر چه بهتر و تامين الزامات و كسب رضايت روزافزون مشتريان،  سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ISO 9001:2008 طراحي و مستقر نموده و موارد ذيل را سرلوحه فعاليت‎هاي خود قرار داده است :

*توليد و عرضه محصولات كشاورزي سالم (عاري از سموم شيميايي)، با كيفيت بالا و فرآوري شده در جهت احترام به حقوق مصرف كنندگان و در پي آن با حفظ محيط زيست همگام با همه مردم گام برداشته و در اين زمينه احساس مسئوليت كرده. شركت آماده ارائه محصولات كشاورزي سالم به مردم مي باشد و از اين خدمت بر خود مي بالد.

* ارتقاء دانش فني كاركنان از طريق توسعه مهارت ها، قابليت ها و تلاش در راه دستيابي به رشد مطلق.

* توسعه توليد محصولات كشاورزي مورد نياز جامعه با بهره گيري از دستاوردهاي علمي و تكنولوژي روز براي بقاء ،رشد، سود آوري و در پي آن كسب جايگاه مناسب و شايسته در جمع صاحبان و پيشگامان كشت و صنعت در كشور