این واحد در روستای گیو و اکبرآباد در ۸۰ کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند قرار دارد.

مساحت کل این واحد ۱۲۱۵٫۷ هکتار است.

محصولات تولیدی در این واحد شامل : پسته، گندم، جو، ارزن، یونجه و کلزا می باشد.

همچنین واحد دامپروری شرکت با بیش از ۱۵۰۰ راس دام نیز در این واحد قرار دارد.

سطوح کشت زراعی در این واحد تحت پوشش سیستم های آبیاری مدرن شامل ویلموو و سنتر پیوت قرار دارد.

دروی یونجه-۲

سنتر پیوت

سیستم آبیاری ویلمو

عکس۰۲۰۰

دام-۳