این واحد در روستای حجت آباد در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند واقع شده است.

مساحت کل این واحد۱۴۰۹ هکتار است.

محصولات تولیدی در این واحد گندم، جو، یونجه، ارزن و کلزا می باشد.

یونجه.

 

گندم-.

 

غلات--