تعداد واحدهای تحت پوشش: ۶ واحد ( گیو و اکبرآباد- مختاران – حجت آباد – نازدشت – موسویه – خالق آباد)

کل اراضی کشاورزی : ۵۶۹۱ هکتار

باغات ثمرده: ۱۴۴ هکتار

باغات قبل از ثمردهی: ۲۸۰ هکتار

ظرفیت تولید انواع محصولات باغی: ۳۳۰ تن

مهم ترین محصولات تولیدی: گندم جو ارزن یونجه پسته زعفران انگور هندوانه زرشک

اراضی زراعی: ۱۱۴۰ هکتار

ظرفیت تولید انواع محصولات زراعی: ۸۰۰۰ تن

ظرفیت تولید انواع نهال: ۱۰۰٫۰۰۰ اصله

ظرفیت پروار بندی گوسفند: ۱۸۰۰ راس

آدرس: استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند کیلومتر ۵ جاده بیرجند کرمان جنب دانشکده کشاورزی مجتمع تولیدات گیاهی امام رضا(ع)

شماره تماس : ۳۲۲۵۴۳۵۱_۳۲۲۵۴۳۵۰ (۰۵۶)

شماره فکس: ۳۲۲۵۴۳۵۵(۰۵۶)

پست الکترونیکی: peyvandekhavaran@gmail.com

مکان جغرافیایی واحدها: استان خراسان جنوبی  شهرستان های بیرجند سربیشه قاین خوسف

نقشه استان