چشم انداز

شرکت پیوند خاوران در افق ۱۴۰۴به عنوان بزرگترین تولید کننده پسته در منطقه شرق کشور  و بذرهای مادری و گواهی شده غلات و محصولات گلخانه ای با کیفیت و فراوری شده در کشور ، با نگرش  بهره برداری از تکنولوژی های نوین و استفاده از دانش مجموعه های دانش بنیان در این منطقه محروم خواهد بود و این رهگذر سهم مناسبی بر رونق اقتصادی روستاهای محروم این استان خواهد داشت.


ماموریت

شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران با نگرش بهبود  مستمر به دنبال ارتقاء کیفی و کمی و عرضه محصولات سالم و ارگانیک (عاری از سموم) و با کیفیت در زمینه فعالیت کشاورزی، باغداری و پروار بندی دام سبک در خراسان جنوبی و شرق کشور می باشد که با استفاده از مشارکت با جوامع محلی و توان شرکت های دانش بنیان، تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته، توانمند سازی منابع انسانی آموزش دیده و رعایت استانداردهای زیست محیطی ضمن احترام به حقوق مشتری، منافع سهامداران را تامین خواهد نمود، و توسعه پایدار و رونق اقتصادی در منطقه ایجاد خواهد نمود.


اهداف کلی

۱- توسعه و گسترش باغات پسته  و فروش و معرفی برترین و با کیفیت ترین محصول صادراتی و برند پسته ایرانی کاملا رقابتی از هر حیث در بازار استان و ورورد به حلقه های بعدی تولید شامل احداث ترمینال ضبط پسته، بسته بندی محصولات و برند سازی

۲-استفاده از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته با مکانیزه کردن، بهبود و تسهیل روندها و فرآیندها .

۳-هدفمند نمودن فعالیت های صادرات و نوسازی سیستم بازرگانی برای یافتن بازارهای مناسب و مطمئن صادراتی

۴-ادامه روند اقتصادی نمودن تولید از طریق کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح

۵-توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سلامت و فرهنگ سازمانی با توجه به عامل جوانگرایی و تجربه افراد و افزایش آموزش های کاربردی در سطح کل سازمان  و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان.

۶-آماده سازی شرکت‌ جهت حضور در بازار بورس اوراق بهادار.

۷-سرمایه گـذاری در فعالیت های اقتصـادی سودآور از جمله احداث گلخانه ارزان قیمت و اجرای طرح پرورش شتر

۸-تقویت و ارتقاء مدیریت تولید در شرایط خشکی و خشکسالی و کاهش مخاطرات ناشی از آن و افزایش بهره وری منابع آبی.

۹-توسعه هماهنگ فعالیت های تحقیقات، آموزش، مکانیزاسیون، آب و خاک و حفظ نباتات مورد نیاز زیر بخش و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع تولید با تاکید بر استفاده یافته های عملی و توسعه کشت ارقام اصلاح شده در محصولات زراعی مختلف به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات

۱۰-توسعه پروار بندی دام سبک و حفظ، بهبود و اصلاح ژنتیکی دامی  و افزایش تولید محصولات دامی در  جهت تامین خوراک دام


استراتژی ها

۱-افزایش بهره وری  سطح زیر کشت محصولات از طریق مشاورین تغذیه، گیاه پزشکی و بهره برداری از علم و تکنولوژی روز و جاری نمودن شاخص های توسعه فنی در تمامی باغات و مزارع تحت پوشش

۲-توسعه کیفی و کمی دامپروری (دام سبک) از مسیر استفاده از هسته های ژنتیکی برتر، دوقلوزایی و سایر موارد مرتبط

۳-ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی با بهبود سیستم های انتقال و توزیع آب و اصلاح بافت خاک  و بهسازی الگوی کشت و ارتقاء بهره وری با ارتقاء تکنولوژی و
فن آوری

۴-اصلاح ساختار نیروی انسانی و بهسازی الگوی بهره وری نیروی کار و بالا بردن سطح دانش فنی و بروز کردن تکنولوژی و آموزش کارکنان بر اساس نوع فعالیت

۵-توسعه محصول از طریق تولید محصولات جدید با کیفیت بالاتر  و تمایز محصول از طریق بهبود کیفیت، تبلیغات و بسته بندی

۶-سرمایه گذاری در فرصتهای جدید کسب و کار مرتبط با فعالیت شرکت و فعالیت های اقتصادی سودآور  از جمله حضور  در بازار بورس اوراق بهادار و احداث گلخانه ارزان قیمت و طرح پرورش شتر.