شركت كشت و صنعت پيوندخاوران (سهامي خاص) از مجموعه های تحت پوشش هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که در سال 1373 تاسيس و طي شماره 445 در دفتر ثبت شركتهاي شهرستان بيرجند به ثبت رسيده است. مركز اصلي شركت در شهرستان بيرجند و واحدهاي فعلي آن در بخش مركزي بيرجند و شهرستانهاي قاین، سربيشه و خوسف واقع است.